Wednesday, August 29, 2018

ഓണപ്പാട്ട്

ഓണം വരുന്നെന്നു ചൊല്ലിക്കടന്നുപോയ്
ചെല്ലക്കുരുന്നൊരു പൂങ്കാറ്റ് ,മണി-
ക്കുട്ടിക്കുറുമ്പിയാം പൂങ്കാറ്റ് , നറും
പൂമണം തന്നൊരു  പൂങ്കാറ്റ്..

മാവേലിത്തമ്പുരാനെത്തുമല്ലോ തിരു-
വോണപ്പുലരിയില്‍  മാലോകരേ.. 
പൂക്കളം തീര്‍ക്കണം പൂവില്ലു കൊട്ടണം
പൊന്നോണക്കോടിയണിഞ്ഞിടേണം
.......................(ഓണം വരുന്നെന്നു ചൊല്ലിക്കടന്നുപോയ്)

തുമ്പപ്പൂത്തോണിയിലേറിവരുന്നൊരു
തിരുവോണത്തുമ്പിയെക്കാണവേണം
തൃക്കാക്കരപ്പനു നേദിച്ച പൂവട
തിരുവോണത്തുമ്പിക്കു നൽകവേണം
.......................(ഓണം വരുന്നെന്നു ചൊല്ലിക്കടന്നുപോയ്)


No comments:

Post a Comment