Thursday, May 30, 2013

മഴ ....

 മഴ ....

മഴ..നീ പൊഴിയുക 
വിണ്ണിൻ നേർത്ത വിഷാദം പൂണ്ടൊരു 
കണ്ണീർക്കണമായ് 
മണ്ണിൻ മോഹസ്മൃതികളിലൂറുമൊ-
രമൃതിൻ കണമായ്‌ 
പ്രണയം വറ്റി വരണ്ടൊരു മണ്ണിൽ 
സഞ്ജീവനിയായ് 
പ്രിയമായൊഴുകാൻ കഴിയാതുഴലും പുഴയുടെ 
മാറിൽ നിറവായ്‌ 
പൂക്കാമരമതിലോരോ മൊട്ടും വിടരാനൊരു 
മൃദുചുംബനമായ് 
കാത്തുകിടക്കും പൊയ്കയിലാരോ കോരി-
നിറയ്ക്കും കനവായ് 
വിണ്ടൊരു വയലിൻ മാറിൽ കർഷകഹൃത്തമുതിർക്കും 
മോഹക്കണമായ് 
എത്ര കുതൂഹലമിയലും സുന്ദരബാല്യത്തിൻ - 
പ്രിയ നനവായ് 
ഈണം ചേർക്കാതമ്മയുതിർക്കും താരാട്ടിന്നൊരു 
നീലാംബരിയായ്‌ 
അഭയം കിട്ടാതലയും പ്രാണനൊടുങ്ങാ മർത്യനു 
കരുണക്കുളിരായ് 
ചോർന്നൊഴുകുന്നൊരു കൂരയ്ക്കുള്ളിലെ 
അമ്മക്കിളിയുടെ വ്യഥയായ്
മഴ..നീപൊഴിയുക ....
ഒരുചാറൽ മഴയിൽ പ്രണയമുതിർക്കുക
പിന്നെ പെരുമഴയായ് നീ ചൊരിയുക......
മണ്ണുനനയ്ക്കുക ....ഒഴുകുക....
ചാലായ് .....പുഴയായ് .....
ആർത്തു പുളച്ചു മദിക്കുമൊരുഗ്രമഹാനദിയായ് 
നീയൊഴുകുക ....
അണയുക വാരിധിയിൽ...
പുല്കുക പ്രിയനെ ...
ഒടുവിലലിഞ്ഞേതീരുക......    


1 comment:

 1. ഒരുചാറൽ മഴയിൽ പ്രണയമുതിർക്കുക
  പിന്നെ പെരുമഴയായ് നീ ചൊരിയുക......
  .
  ആർത്തുപുളച്ചുമദിക്കുമൊരുഗ്രമഹാനദിയായ്
  നീയൊഴുകുക ....
  അണയുക വാരിധിയിൽ...
  പുല്കുക പ്രിയനെ ...
  ഒടുവിലലിഞ്ഞേതീരുക... നല്ല കവിത.... ഭാവുകങ്ങ:!

  ReplyDelete