Tuesday, May 14, 2013

Mute: പുലരി

Mute: പുലരി: പുലരി  ഒരുനിശീഥിനിക്കപ്പുറം ഭൂമിയെ  അരുമയായ് വന്നു പുല്കുന്നു പുലരിയും  കരുണയോടവൾ ചേർത്തണയ്ക്കുന്നു  വിരുന്നുവന്നിടും മഞ്ഞുതുള്ളിയെ  ...

No comments:

Post a Comment